Loading...
Kuulontutkimus 2023-01-20T10:49:56+02:00

Kuulontutkimukset ympäri Suomen

Kuulostudio tarjoaa kuulontutkimuksia Tampereella, Seinäjoella, Porissa ja Vaasassa. Kuulontutkimus koostuu äänes-ja puheaudiometri­asta sekä epämiellyttävyyskynnysten määrittämisestä. Suoritettavan tutkimuksen laajuuteen vaikuttaa sen lähtökohta: kuulokojetta hankittaessa on keskeistä kuulontason määrittäminen tarkasti ja monipuolisesti. Tutkimukseen kannattaa varata aikaa noin tunti. Lisäksi korvien puhtaudesta tulisi varmistua ennen saapumista, koska mahdollinen vaha korvakäytävässä voi olla este tutkimuksen suorittamiselle.

Kojesäätö

Pidempäänkin käytössä ollutta kuulokojetta voidaan mahdollisesti säätää ja sen äänensävyä muuttaa, mikä lisää kojeen käyttömukavuutta. Kuulostudiossa on mahdollista selvittää kojeenne säätövara, vaikka sää­töä varten ensisijainen toimija on kojeen käyttöönne luovuttanut taho.

Kojesovitus

Tottumus ja säännöllinen päivittäinen käyttö varmis­tavat onnistuneen kojesovituksen sen jälkeen kun kuulonne on tutkittu ja sopivin koje valittu. Kuulontutkija tarkastaa myös korvakappaleen sopi­vuuden, varmistaa käyttö- ja hoito-ohjeiden tulleen tutuiksi ja käsittelyn sujuvaksi. Kojekohtaiset omi­naisuudet myös kerrataan ja asiakas saa mukaansa kirjalliset ohjeet totuttelun tueksi.

Mallinotto korvasta

Yksilöllinen korvakappale (samoin kuulonsuojain) teh­dään korvasta valetun mallin mukaan, joten kappa­leen tulisi olla käyttäjälleen täysin sopiva. Malliainee­na käytetään minuuteissa jähmettyvää silikonimassaa, jolla korvakäytävä täytetään ruiskua apuna käyttäen. Toimenpiteenä mallinotto on kivuton ja vaaraton; kor­vakäytävän tulee ehdottomasti olla vahasta puhdas.

Opastusta kuulokojeen käyttöön

Kuulokojeen hankinta ja käytön harjoittelu vaatii oma-aloitteellisuutta sekä aktiivisuutta, mutta työ tuottaa yleensä hyvän tuloksen, toimivan ja tutun apuvälineen muodossa. Tottuminen ja uuden asi­an oppiminen helpottuu, jos sovitustilanteessa on läsnä myös esim. vanhuksen omainen. Kojeen ja apuvälineen mukana seuraa myös kirjallinen käyttöohje johon kannattaa tutustua hyvin. Mikäli käytön myötä herää lisäkysymyksiä, ottakaa roh­keasti yhteyttä Kuulostudioon!

KATSO LÄHIN KUULOSTUDIO